Category Archives: produkter

Analys av sortimetet

Har nu genomfört en analys av det sortiment som köps in av extern leverantörer,
alltid lika fantastisk att se vilka möjlighet det finns för att öka lönsamheten genom att förändra och anpassa sortimentet.
Inköp och försäljning analysen är viktigt och denna gång har det varit bekanta produkter.
Tillbaka i färgbransch och det känns utmärkt att arbeta med Teknos färg.

Share

Research & Analys

Hur ser utvecklingen ut och vad tror vi om framtiden?

Det gäller företaget, men vi lägger fokus på sortimentet och produkter. För att höja lönsamheten måste vi även göra en konkurrentanalys.

Viktigt är att vi även har kunskap om våra kunder, erbjuder vi rätt produktporfölj?

Detta är grunden i allt arbete och måste göras noggrant.

Share

Bättre lönsamhet

Vi skapar bättre lönsamhet på ditt sortiment. Du kanske behöver en helt ny sortimentsstrategi. Behöver få ut information bättre och snabbare både intern som externt. Kampanjer som skapar försäljning och minskar ert lager. Då är vi din perfekta partner. Projekt både små som stora, snabba och under längre tid vi anpassar till det som passar dig bäst. Det fantastiska är att vi kommer att generar högre likviditet än vi kostar, det garanterar vi.

Share