Monthly Archives: mars 2012

Research & Analys

Hur ser utvecklingen ut och vad tror vi om framtiden?

Det gäller företaget, men vi lägger fokus på sortimentet och produkter. För att höja lönsamheten måste vi även göra en konkurrentanalys.

Viktigt är att vi även har kunskap om våra kunder, erbjuder vi rätt produktporfölj?

Detta är grunden i allt arbete och måste göras noggrant.

Share